Dövüş Sanatları" adıyla, Mustafa Büyüközer tarafından 2001 yılında kaleme alınmış, Erkm Yayıncılık , ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptır. "Yıllarca bizzat deneyimlediğim binlerce yıllık geçmişe sahip Dövüş Sanatlarını konu aldığım ve konusu itibariyle Dövüş Sanatlarının tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek, yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitap..." Sınırlı sayıda basılıp dağıtılmıştır. Şu an bu kitabın güncellenmiş içeriği www.dovussanati.com adresinde yayınlanmaktadır.

DOVUSSANATI.COM

....tapınağa vardığında, öğretmeninin neden böyle bir vasiyette bulunduğunu daha iyi anlamıştı. Çünkü, rahiplerin fiziksel ve zihinsel olarak çöküntü içinde olduklarını görmüştü. Zamanlarının çoğunu maditasyonla geçirdiklerini ve zayıf düşerek, günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldiklerini görür. Bodhidharma bu duruma çok üzülür. Bu konuda nasıl bir yardımda bulunabileceğini düşünmek için tapınağın yakınlarında bulunan bir dağda, kendini izole ederek meditasyon yapmaya başlar. Bir süre sonra tapınağa geri dönerek, rahiplere tapınağın avlusunda toplanmalarını söyler. Ve onlara Lo-Han’ın 18 Eli öğretisini açıklar. Bu öğretiler, hemen hemen bütün dövüş sanatlarının temelini oluşturur. ....